Ruby 2.4.0からRuby 2.4.1への変更でOpenSSLのバージョンが上がってた

Ruby 2.4.0 と Ruby 2.4.1 の間で OpenSSL のバージョンが変わっていたことで、落ちるテストと出会ってなるほどという気持ちだった。

Ruby 2.4.0

% ruby -v
ruby 2.4.0p0 (2016-12-24 revision 57164) [x86_64-darwin13]
% ruby -ropenssl -e 'puts OpenSSL::VERSION'
2.0.2

Ruby 2.4.1

% ruby -v
ruby 2.4.1p111 (2017-03-22 revision 58053) [x86_64-darwin13]
% ruby -ropenssl -e 'puts OpenSSL::VERSION'
2.0.3

diff

github.com